Plán nulové tolerance města Litvínova v roce 2011

Program nulové tolerance vůči projevům narušování veřejného pořádku, zneužívání sociálních dávek, záškoláctví, lichvy, kriminalitě, rasové nesnášenlivosti, hazardu a neplnění povinností v obytných domech zahájilo město již v roce 2008. Na první kroky města vzpomíná tehdejší i současný starosta města Mgr. Milan Šťovíček: „Jako první jsme ve spolupráci s Ústeckým krajem a Úřadem práce výrazně zpřísnili výplatu sociálních dávek a podstatně tak omezili jejich zneužívání. Byli jsme tehdy pod silnou kritikou, ale čas a zkušenosti  ukazují,že jsme vykročili správným směrem.“

Dosavadní zkušenosti a poznatky z minulých let byly zapracovány do Plánu nulové tolerance města, který pokračuje i v letošním roce. Kromě městské policie a odboru sociálních věcí městského úřadu je do jeho realizace zapojena celá řada státních i nestátních institucí. Větší pozornost  než v minulých letech bude město věnovat problematice přistěhovalectví a nelegálnímu zaměstnávání ve spolupráci s cizineckou policií a Úřadem práce.

Plán nulové tolerance obsahuje v roce 2011 kromě jiného zejména:

 • Důsledné posuzování a kontrola majetku osob, žádajících o výplatu dávek hmotné nouze (vozidla, vybavení bytu atd.)
 • Důsledně se zaměřit na narušování veřejného pořádku a občanského soužití – řešit přestupky
 • U neplatičů blokových pokut zajistit přes správce daně ( FO MÚ ) + OSV  výběr nezaplacených blokových pokut
 • V nočních hodinách zajistit zvýšený počet strážníků pro výkon hlídkové služby na katastru města a na ubytovnách Litvínova   ( UNO, BS ) a to: po výplatě sociálních dávek, v době výplat mezd, v letním období
 • Vzájemná výměna informací mezi MPO + OSV a neziskovým sektorem – Oblastní Charita Most, Diakonie, K-centrum, Člověk v tísni o.p.s., TJ Baník Kopisty

- v rámci preventivních akcí

- provoz Nízkoprahového centra

- informace z prevence

 • Zajistit nepřetržitý provoz ubytoven UNO – azylové místnosti + spolupráce s terénními pracovníky ubytoven
 • Přijmout opatření ve spolupráci se správci bytového fondu: Zamezit a zadokumentovat černé odběry elektrické energie ve společných prostorech obytných domů
 • U klientů OSV zajistit možnost splácení dluhů vůči městu Litvínov ( blokové pokuty, dluhy na nájmu, přeplatky na soc. dávkách, poplatky města – odpady )
 • Prověřovat nové klienty žádající o dávky v hmotné nouzi – majetek ( vozidla, byty, nemovitosti, pozemky )
 • Kontroly heren a individuální práce s klienty HN, kteří budou přistiženi při hře na výherním automatu
 • Noční kontroly OSV ve spolupráci MPO na mládež
 • Zajistit veřejný pořádek v prostředcích městské hromadné dopravy ve spolupráci s DP měst Mostu a Litvínova
 • Monitoring extremismu a drogové problematiky ve spolupráci s PČR

Starosta města k tomu dodává: „Jenom důsledná a trvalá spolupráce všech zainteresovaných složek přinese úspěch a ti, kteří nechtějí dodržovat zákony zjistí, že v Litvínově jim pšenka nepokvete.“

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *