Prolomení limitů by bylo tragédií nejen pro Horní Jiřetín, ale i pro 27 tisíc obyvatel Litvínova

Údajně hrozícímu zdražení tepla by prolomení limitů nemohlo zabránit

Společná tisková zpráva starosty Litvínova Milana Šťovíčka a místostarosty Horního Jiřetína Vladimíra Buřta

V reakci na rozhovor s Janem Dienstlem z Czech Coal v dnešních Hospodářských novinách a v souvislosti se spekulacemi o údajně znovu hrozícím prolomení platných limitů těžby považujeme za důležité upozornit sdělovací prostředky a veřejnost na následující informace:

  • Odmítáme, aby Horní Jiřetín zmizel z mapy a Litvínov se stal ghettem na hraně těžební jámy jen proto, aby pánové Tykač a Dienstl mohli vydělat další miliardy na úkor občanů. Jeden Motoinvest stačil.
  • Pokračování těžby na velkolomu ČSA za hranice současných limitů těžby by mělo tragický dopad nejen na Horní Jiřetín a Černice (jak se pokouší veřejnosti sugerovat zástupci Czech Coal), ale i na 27 tisíc obyvatel Litvínova. Ti by museli po desítky let snášet velkorypadla pracující jen 500 metrů od jejich domovů, způsobující nadlimitní expozici hlukem, prachem a dalšími negativními důsledky těžby.[1]
  • Platné limity těžby tedy nechrání jen vlastnická práva tisíců obyvatel Horního Jiřetína a Černic, ale i snesitelné životní prostředí desítek tisíc dalších občanů. Jakkoliv považujeme ochranu vlastnických práv lidí v Jiřetíně za zásadní, stát se nemůže zbavit své odpovědnosti za ochranu Litvínova redukcí celého problému na vztah mezi těžařem a dotčenými vlastníky.
  • Do médií vypuštěné závěry komise pro prolomení limitů, kterou na MPO sestavil dlouholetý bojovník za zbourání Horního Jiřetína náměstek Hüner, nás nepřekvapují. Hlavním kritériem pro výběr většiny jejích členů byly totiž zjevně jejich dlouhodobé sympatie k rozšiřování dolů -  nejméně pět z devíti členů komise v minulých letech prolomení limitů veřejně obhajovalo nebo mu vyjádřilo podporu (viz přílohu). MPO mohlo pověřit vypracování této „nezávislé“ analýzy přímo Czech Coal – závěry by byly nepochybně podobné a stát by ušetřil dva milióny korun.
  • Pokud uvedená komise spekuluje o trojnásobném nárůstu cen tepla v nejbližších třech letech, je třeba zdůraznit, že případné prolomení limitů by tomuto vývoji (ostatně s ohledem na cenu výroby tepla z černého uhlí, plynu či biomasy zcela vyloučenému) nemohlo nijak zabránit. I kdyby vláda prolomila limity těžby zítra a rozhodla se vyvlastnit stovky vzdorujících dotčených vlastníků (což obojí je zhola nepravděpodobné), samotná těžba by s ohledem na správní a soudní lhůty, stěhování občanů a demoliční a skrývkové práce nezačala dříve, než v roce 2023, tedy osm let po údajně hrozícím zdražení!
  • České republice přitom nehrozí v nejbližších 20 letech nedostatek uhlí, problémem je pouze jeho neefektivní využití – jen k výrobě elektřiny určené na vývoz spotřebují tuzemské elektrárny každoročně více uhlí, než kolik jej v současnosti dodává inkriminovaný velkolom ČSA teplárnám.
  • Situaci tepláren lze proto na nejbližších 20 let zcela vyřešit přednostním využitím uhlí z velkolomu Vršany (připomínáme, že vlastníkem ložiska není podle zákona těžební společnost, ale stát). Vážně přitom hrozí, že stát promarní příležitost uložit tuto podmínku v probíhajícím řízení o povolení hornické činnosti. Toto selhání by již nebylo možné nijak napravit (řízení se vede o povolení těžby do roku 2052!).
  • O ukončení těžby a přechodu tepláren na jiná paliva vláda rozhodla před osmnácti lety. Za funkčního období této vlády se neobjevily žádné nové skutečnosti, které by prolomení limitů ospravedlnily. ODS, TOP 09 i Věci veřejné přitom garantovaly zachování limitů ve svých předvolebních slibech a stvrdily je v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády. Kromě současné kampaně majitelů Czech Coal podporovaných tradičně úředníky MPO, neexistuje žádný nový důvod, kterým by koaliční strany mohly nesplnění svých slibů obhájit.

Mgr. Milan Šťovíček, starosta města Litvínov a poslanec Parlamentu ČR

(tel: 602 428 208)

Ing. Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín

(tel: 724 081 095)

Příloha:

Vybrané dřívější výroky členů Vojířovy komise ve prospěch prolomení limitů těžby

1. Oldřich Vojíř

Praha (ČTK) – Návrh na zrušení limitů pro těžbu hnědého uhlí předloží předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Oldřich Vojíř (ODS). Čeká pouze na to, až poslanci začnou projednávat úpravu horního zákona, kterou předkládá ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zákonem by se sněmovna měla začít zabývat během února či března. Informuje o tom na svých webových stránkách týdeník Ekonom.

„Do půl roku může být po všem,“ cituje Vojíře, který prý spoléhá na podporu ČSSD.

(http://www.enviport.cz/ekonom-vojir-chce-co-nejdr-101365.aspx)

Podle členů sekce nejsou obnovitelné zdroje vhodnou alternativou uhlí. „Není jiné cesty, než postupné dobývání uhlí, které tady je,“ dodal Vojíř… Podle slov Vojíře se v poslanecké sněmovně čtyři politické subjekty shodují, že jiné cesty než prolomení není. „Jediná s kým se neshodujeme ve sněmovně je strana zelených,“ sdělil Vojíř.

(http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20090223_lp_vojir_chce_navrhnout_zruseni_limitu.html)

2. Tomáš Hüner

Z odhadu vývoje spotřeby jasně vyplývá, že do budoucna nelze zajistit výrobu elektřiny a tepla bez uhlí za limity,“ řekl už dříve náměstek ministra průmyslu Tomáš Hüner.

(http://domaci.ihned.cz/c1-38634160-ministerstvo-prumyslu-chce-prolomit-limity-pro-tezby-uhli)

3. Jiří Schwarz

S pokračující diskusí o koncepci české energetiky se do středu pozornosti dostávají územní limity pro těžbu hnědého uhlí. Z makroekonomického hlediska by bylo racionální tuto ekologickou regulaci zrušit…

Zrušením územně ekologických limitů se vytvoří podmínky pro ekologické podnikání, vznik nových pracovních příležitostí, růst poptávky po dodatečném zboží a službách nabízených podnikateli z regionu (poptávka po bytech, dopravních, hostinských službách apod.), růst příjmu obyvatel, a tím i jejich výdajů. Zaostávající region se začne měnit v prosperující oblast s lepšími životními podmínkami pro své obyvatele.“

Jiří Schwarz

Autor, děkan Fakulty národohospodářské VŠE, je prezidentem Liberálního institutu

(http://hn.ihned.cz/c1-16376170-jiri-schwarz-pryc-s-uzemnimi-limity – Pryč s územními limity!, HN 23. června 2005)

„Tak jako nelze najednou přikázat, že budeme těžit, tak je velmi těžké takovéto aktivity násilně utlumovat. A většinou působí více škody, než užitku.“

Čili vy jste tím chtěl říci, že by utlumovat těžba neměla a mělo by se těžit dále a i třeba za limity?

„Určitě ano.“

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267384380-kontexty/210572230810006-pryc-s-jiretinem-aneb-vytezit-do-posledniho-uhli/?fromvoted=1588 – Kontexty – Pryč s Jiřetínem aneb Vytěžit do posledního uhlí?)

4. Vladimír Slivka

Podle Slivky nemohou o rozšíření těžby uhlí rozhodovat laici. „I Evropská unie říká, že je nutné využívat vlastních zásob,“ uvedl.

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/paroubek-v-moste-navrhl-aby-se-o-rozsireni-tezby-r.html

5. Alexej Nováček

Tuzemské teplárny léta bojují za prolomení těžebních limitů hnědého uhlí. Pochopení pravděpodobně nenajdou ani u současné vlády, která má zachování limitů v programovém prohlášení. „Pak se ale musí uvědomit všechny důsledky, které to způsobí,“ říká předseda Teplárenského sdružení Alexej Nováček

* E15: Vy navrhujete jako řešení prolomit těžební limity

Ano, ačkoliv se tomu každá vláda vyhýbá. Jasně to řekla i Pačesova komise a první člověk, který chtěl nějak nastavit systém, byl ministr Tošovský, jehož koncepce skončila jak skončila. Teď se snad něco připravuje u pana ministra Kocourka, kde se aktualizuje koncepce speciálně ve vztahu k teplárenství. My tam jdeme s tím, že vláda si musí být vědoma všech důsledků koaliční dohody, která nepočítá s prolomením těžebních limitů. Na to budeme permanentně upozorňovat.

http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/alexej-novacek-fotovoltaika-nejrychleji-rostouci-plodina-na-hane


[1] Hygienické limity prachu jsou přitom v Litvínově v důsledku těžby překračovány již dnes, kdy je důl vzdálen 5 kilometrů.

Jedna reakce na "Prolomení limitů by bylo tragédií nejen pro Horní Jiřetín, ale i pro 27 tisíc obyvatel Litvínova"

  1. Pan Milan Štovíček je šílenec.At zajistí pracovní příležitosti ,ne jenom řečma,a pak at se klidně obce nestěhují.Ale opak je pravdou.Je tu nezaměstnanost sociální nepokoje atd.Až mne propustí z práce budu první který se k němu nastěhuji .At se stará.

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *