Starosta Litvínova

1) Čím jako starosta překvapíte občany v roce 2011? Co pro ně město připravuje?

Především bude město muset zásadně změnit přístup ke svému hospodaření. Současný model, v němž je na rozpočet navěšeno takřka všechno, je nadále neudržitelný. Město by mělo jasně definovat své základní potřeby – údržba místních komunikací, vzdělávání, sociální a zdravotní služby, osvětlení, veřejný pořádek. Všechno ostatní bude možné podporovat jen v případě přebytku provozního rozpočtu.

2) Domníváte se, že při projednávání těchto akcí mohou nastat v zastupitelstvu či v radě potíže? Nebojíte se, že některý z volebních subjektů, které vás nyní podporují, „zazlobí“?

Politika i na komunální úrovni je střetem názorů a zájmů na jedné straně a hledáním přijatelných kompromisů na straně druhé. Je důležité, aby se většina v zastupitelstvu shodla na hlavních prioritách města. Všechno ostatní je běžný kolorit a součást demokratického rozhodování.

3) Soudíte, že světová hospodářská a finanční krize, která podle vyjádření některých ekonomů ještě neskončila, bude ovlivňovat financování města i v novém roce?

Ona už se ho velmi výrazně dotkla. Když jsme převzali rozpracovaný rozpočet, chybělo městu více než 40 miliónu korun. Uskrovnit se museli všichni, zastupitelé, městské organizace, společnosti města i úřad. Teď přijdou na řadu systémové změny, které zajistí městu vyrovnané hospodaření v dalších letech.

4) Jste optimistou v tom, že se městu bude letos dařit získávat dotace?

Celý dotační systém je velmi nespravedlivý, subjektivní a vytváří živnou půdu pro korupci. Určitě se bude Litvínov hlásit do vypsaných výzev, ale nelze v tom spatřovat budoucnost. Zásadně bychom takto získané peníze měli vkládat do takových projektů, které přinesou úsporu nákladů nebo navýšení příjmů.

5) Jaký problém města považujte nyní – na začátku roku – za nejhorší či nejvýznamnější a jak jej hodláte řešit?

Jedná se bezesporu o skutečnost, že do dnešního dne se nedokázalo zastupitelstvo shodnout na podobě rozpočtu. V prvním hlasování bohužel převládly skupinové a osobní zájmy nad potřebami celého města. Doufám, že při druhém projednávání se podaří tento, pro hospodaření města zásadní dokument, schválit a ukončit tak pro všechny období nejistoty.

6) Loňský rok pro vás znamenal obrovskou satisfakci. Vrátil jste se na post starosty, stal jste se poslancem Sněmovny a přední tváří Věcí veřejných. Bude se vám dařit skloubit povinnosti v Litvínově s těmi pražskými?

Zatím se to daří, i když to pro mne i mé blízké znamená velké vypětí a musel jsem radikálně omezit všechny své zájmy a koníčky. Myslím, že hodnotit budu až na konci letošního roku

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *