Starosta města svolal jednání k plnění usnesení o kalech z Ostravy

Z důvodu rychlé realizace závěrů jednání Zastupitelstva města Litvínova k problematice transportu skladování a následné likvidace kalů z ostravských lagun svolal starosta města Milan Šťovíček jednání na radnici. Jednání se uskutečnilo v úterý 8.11. za účasti vedení města, krajského úřadu, inspekce životního prostředí (která současně zastupovala ministerstvo životního prostředí), ministerstva průmyslu a obchodu, státního podniku DIAMO a společností GEOSAN, CELIO a.s. a Cementárny Lafarge a.s.

Výsledkem jednání jsou konkrétní kroky, jejichž cílem je vybavit širokou veřejnost nezkreslenými a objektivními informacemi.

  1. Do konce listopadu letošního roku:
  • Budou zveřejněny výsledky kontroly, kterou provádí na skládce CELIO Česká inspekce životního prostředí
  • Budou probíhat průběžné kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje nad dodržováním integrovaného povolení
  • Bude provedena veřejná spalovací zkouška v cementárně Lafarge v Čížkovicích
  • Bude zveřejněno srovnání ukládání a spalování materiálu GEOBAL 4 s ostatními odpady a palivy
  • Bude provedeno  nezávislé měření vlivů  deponie skládky CELIO na její okolí
  1. Kontrolu převáženého materiálu provádí každý den Státní zdravotní ústav a bez jeho povolení nevyjede z Ostravy ani jeden vlak
  2. Ministerstvo průmyslu a obchodu garantuje, že stát využije všech svých prostředků a pravomocí k dokončení legální likvidace odpadů z Ostravy
  3. Státní podnik DIAMO má k dispozici bankovní garanci, kterou může využít se souhlasem vlády k dokončení celé státní zakázky
  4. Rada města Litvínova projedná na svém nejbližším zasedání (14.11.2011) organizační změny, které posílí personální vybavení odboru životního prostředí

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *