Litvínovský Valdštejnský zámek nebude chátrat jako některé jiné památky v kraji

13.12.2013

Litvínov - Už se začalo pracovat. Ve Valdštejnském zámku v Litvínově nyní restaurátoři opravují zašlou krásu, začátkem nového roku se odborníci pustí do záchrany zámeckého parku. O dlouhé cestě k získání dotace 32 milionů, která umožní kompletní rekonstrukci, a o tom, co zámek čeká v nejbližších letech, jsme si povídali s litvínovským starostou Milanem Šťovíčkem.

Proč jste začali usilovat o získání zámku do vlastnictví města, když nebylo vůbec jisté, že na jeho opravu získáte peníze?

Především z toho důvodu, že se tento krásný historický objekt nachází v centru města. Město by mělo mít vliv na to, co s ním bude. Zámek chátral, kraj do něj jako vlastník žádné prostředky nedával. V té době tam bylo muzeum, ale nebylo navštěvované. Proto jsme se spojili s vedením kraje. Tehdy byl radním kraje doktor Vlastimil Doležal, s jeho pomocí jsme se snažili dostat materiály do orgánů kraje, abychom zámek získali do majetku. Po delší době a různých peripetiích jsme objekt do majetku města získali.

Troufnete si odhadnout, jaký by byl osud zámku, kdyby se vám ho nepodařilo získat do majetku města?

Můžeme usuzovat podle toho, jak jiné objekty, které jsou v majetku kraje, vypadají. A jak také končí. Po čase se veřejnosti uzavřou a čeká se, jestli se na ně sežene nějaká dotace. A tomu jsme chtěli předejít. Jak jsem již říkal, zámek je v centru města a tvoří s velmi navštěvovaným parkem jeden komplex, který jsme celý chtěli otevřít veřejnosti. Jedná se o jednu z mála kulturních památek, která v Litvínově je.

Vynaložil kraj jako tehdejší vlastník nějaké peníze na údržbu zámku?

Ano, ale jen na tu nejnutnější. A bohužel často opravy neodpovídaly historickému objektu. Vzpomeňme opravu střešní krytiny, která byla z lepenkových tašek. Divím se, že to tehdy památkáři dovolili.

V letošním roce jste pro veřejnost zpřístupnili alespoň část zámku. Jaké jsou ohlasy obyvatel?

Veřejnost má dlouhodobě zájem jít se do zámku podívat. Není to jen ze zvědavosti, obyvatele zajímá historie zámku Valdštejnů. Pomocí prostředků, které jsme měli k dispozici, jsme se snažili udělat takové změny, aby zámek mohl být zpřístupněn alespoň zčásti. Vytvořili jsme provizorní obřadní síň pro potřeby svatebních obřadů a otevřelo se nádvoří, které slouží při městských slavnostech.

S otevřením zámku veřejnosti souvisí i jeho ochrana. Je objekt zajištěn?

Teď probíhá rekonstrukce, stálá ochrana je zajištěná. Objekt také hlídá správce. Po ukončení rekonstrukce chceme zřídit několik kamerových bodů, které by majetek hlídaly.

Jaké úpravy budou nejnáročnější?

Vždy je náročné rekonstruovat historický objekt, který je zapsán mezi kulturními památkami. Takže bude obtížné se poprat se záležitostmi, které podléhají památkové ochraně. Ať je to sál, kde už nyní probíhají restaurátorské práce, nebo schodiště a další.

Jak byste si přál, aby byl po rekonstrukci zámek využívaný?

Samozřejmě mám představu, jak by zámek mohl fungovat. Ale zásadní je to, jak rozhodlo městské zastupitelstvo. V roce 2007 bylo schváleno využití zámku Valdštejnů s cílem vzniku Regionálního kulturně společenského a turistického centra s možností komerčního využití. Za poměrně složitým názvem se skrývá to, že v objektu by měly být takové aktivity, jaké dnes máme ve městě. Jedná se o informační a turistické centrum, propagaci, místnosti, které budou sloužit k reprezentaci města. Lidé budou moci využívat obřadní síně, která bude v lepším stavu, a chodit na kulturní akce do koncertního sálu. Některé místnosti budou komerčně využívány. Dnes už je tam v nájmu restaurace Elixír, která navázala na tradici z minulých let.

Má zámek šanci rozvířit společenský život v Litvínově?

Určitě. Je to objekt, který už v minulosti měl lidem co nabídnout. Chceme prostor otevřít nejen litvínovským občanům, ale i návštěvníkům z celé republiky i ze zahraničí. Zvažujeme dva základní modely využití prostor. Mezi lidmi se zrodil nápad vytvořit tam multimediální expozici, která by vzpomínala na vznik hokeje v Litvínově a provedla návštěvníky celou historií litvínovského hokeje až do současnosti. Druhá varianta je zaměřit se na historii Litvínovska. Zatím není jasné, která z variant zvítězí.

Bude mít radnice dostatek financí na podporu neziskových aktivit? Nehrozí, že zámek bude nakonec využíván pouze ke komerčním účelům?

Domnívám se, že prostředky budou. Komerční sféra nemůže převažovat. Chceme využít i toho, co v Litvínově už máme. Získali jsme například dar od zdejšího významného umělce Bohdana Kopeckého. Je to celý cyklus grafik, který by podle mého názoru mohl být v zámku vystaven. Bohdan Kopecký je umělec, který získal věhlas nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Nebude nově vzniklé kulturní centrum v zámku konkurovat Citadele?

Budeme se snažit, aby se jejich programy vzájemně nekřížily. Citadela je společnost stoprocentně vlastněná městem, takže snaha bude taková, aby se to vzájemně netříštilo.

Jste otevření i tomu dát prostor nezávislé umělecké scéně?

Takto detailně jsme o tom zatím neuvažovali. Čekáme, jaké přijdou nabídky.

Vzniknou díky zprovoznění zámku nějaké nové pracovní příležitosti?

Určitě vzniknou. Ale zatím konkrétní představu nemáme.

Jaká omezení, která se dotknou přímo obyvatel, s sebou úpravy ponesou?

Už nyní probíhá generální rekonstrukce a zámek je veřejnosti uzavřen. Počátkem příštího roku dozná změn i velmi frekventovaná Mostecká ulice. V této souvislosti bych prosil o trpělivost litvínovské veřejnosti. United Energy se v Mostecké ulici pustí do opravy tepelných sítí, Severočeská vodárenská společnost do rekonstrukce kanalizace a vodovodu, možnosti rekonstrukce využijí i plynaři RWE. Majitelé sítí provedou rekonstrukci najednou, aby veřejnost tolik netrpěla a bylo vše v pořádku na dlouhá léta dopředu. Město má spíše koordinační funkci, ale také využijeme uzávěry k úpravě fasády zámku a rekonstrukci chodníků. Rozsáhlá úprava čeká i zámecký park, na jeho revitalizaci jsme získali prostředky ze Státního fondu životního prostředí. Park by během revitalizace neměl být uzavřen úplně, ale po částech. Bude průchozí, jen části, kde se bude pracovat, budou na nějakou dobu uzavřeny. Obnoví se travnaté plochy, vysadí se nové stromy, keře, živé ploty, trvalky, cibuloviny a stabilizuje stávající zeleň.

Je nezbytně nutné zbavovat se dřevin v parku?

Základní kostru původních dřevin chceme zachovat. Nechali jsme si samozřejmě poradit od odborníků. Při průzkumu se zjistilo, že je v parku řada náletových dřevin, které jsou už vzrostlé. Aby plnil svou úlohu, musí jich řada pryč. Obzvláště pak ty, které ohrožují lidi.

Co předcházelo tomu, než se dotaci 32 milionů korun podařilo získat?

Snahy získat peníze na rekonstrukci byly od roku 2006, kdy jsme objekt získali do vlastnictví. Od Ústeckého kraje jsme žádné zásadní prostředky získat nemohli, protože pokud by peníze měl, použil by je býval sám. Kraj nám poskytl alespoň 150 tisíc korun. Od ministerstva kultury jsme postupně získávali prostředky z programu obnovy památek. Celkem jsme od ministerstva získali více než 9 milionů korun, podíl města byl 3 milion korun. Takto nasčítané to není malá částka, ale vždy šlo o dílčí opravy zámku. Pokoušeli jsme se získat peníze z Regionálního operačního programu, ale tam jsme podporu nenašli. Projekt ale existoval, tak jsem hledal další možnosti. Snažil jsem se využít svého tehdejšího vlivu poslance, ale na ministerstvu kultury jsem se setkal pouze s možnostmi drobného přispění. Až na ministerstvu financí jsem uspěl a podařilo se získat větší obnos na rekonstrukci zámku. Byla to poměrně dlouhá cesta, ale byla korunovaná úspěchem. Zaslouží si to nejen krásný historický objekt, ale i místní, kteří měli vždy o zámek velký zájem.

Stačí tato dotace na to, aby se opravilo vše potřebné a pak už šly peníze jen na údržbu?

Podle projektu, který máme, ano. Zapojujeme i své prostředky, takže celkem opravy vyjdou na necelých 40 milionů korun. Domníváme se, že objekt by v nejbližší době neměl vyžadovat žádné další úpravy. Ale bude nutné pořídit vybavení interiéru.

Kdy budou mít obyvatelé možnost podívat se do zrekonstruovaného zámku?

Nejpozději do konce příštího roku. Ale byl bych rád, kdyby se z opraveného zámku a ze zrevitalizovaného parku mohli lidé těšit už na podzim. V té době by měly být i ukončeny práce v Mostecké ulici.

Zdroj: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/litvinovsky-valdstejnsky-zamek-nebude-chatrat-jako-nektere-jine-pamatky-v-kraji.html

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *