Podporují mne

“Pana Milana Šťovíčka znám skoro čtvrt století. Patřil mezi ty, kteří hned na začátku devadesátých let vládu České republiky (byl jsem tehdy jejím předsedou) jako první informovali o tom, co postižený region pod Krušnými horami potřebuje. Také jeho zásluhou jsme tenkrát stanovili čáru, za kterou se nesmí těžit a nechali odsířit všechny tamní elektrárny. Takového starostu bych chtěl mít! Dejte na má slova: na toho chlapíka se můžete spolehnout!”

JUDr. Petr Pithart, bývalý předseda vlády ČR a předseda Senátu


“Milana Šťovíčka osobně znám a jsem proto rád, že se rozhodl znovu zabojovat v komunálních volbách. Věřím, že jak celostátní, tak komunální politika potřebují lidi, kteří dokáží neochvějně a vytrvale jít za svým cílem. Přesně tak si počíná Milan Šťovíček ve svém boji o zachování limitů pro těžbu uhlí. Proto má moji podporu.”

Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR


“Pana starostu Milana Šťovíčka znám z doby, kdy jsme společně působili v Poslanecké sněmovně. Vždy na mě působil jako slušný a pracovitý politik, kterému záleží na rozvoji města, ze kterého pochází, to znamená na rozvoji města Litvínova. Když jsem nedávno navštívil v Litvínově výstavu malíře a sochaře Miloše Chlupáče, zjistil jsem, že pan starosta Šťovíček je také velký příznivec české kultury. Proto ho podporuji v jeho kandidatuře a doufám, že uspěje. Litvínov si zaslouží kvalitního starostu.”

Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu


“Milana Šťovíčka jsem poznal již před mnoha lety. Tehdy byl ředitelem Scholy Humanitas  a já jsem obdivoval školu, na které to perfektně fungovalo, kde žáci měli zájem nejen o sport, ale také o kulturu a o své město. Jak léta šla, často jsme se potkávali a já poznal, že Milan je správný chlap. Chlap, který dovede držet slovo. Chlap, který neslibuje, co nedokáže splnit. Chlap, který se dovede poprat za zájmy druhých. Když pak seděl v parlamentu, získával mou úctu tím, jak bojoval za své město, aby zabránil prolomení těžebních limitů. Dost možná, že jen díky němu se dnes v Litvínově netěží. Obdivoval jsem ho také, jak dokáže udržet ve městě pořádek a nestranit žádné skupině obyvatel. V neposlední řadě mi imponuje jeho zájem o kulturu. Nejsou to jen koncerty, na kterých jsem v Litvínově hrál, jsou to i výstavy, péče o památky a péče o vzhled města. Jsou to změny k lepšímu, které jsou nenápadné, ale přesto jsou vidět.  Změny, kterých jsem si jako občasný návštěvník Litvínova všiml možná více než jeho obyvatelé. Je mnoho měst, které vám litvínovským takového starostu závidí! Myslím, že Milan Šťovíček dal Litvínovu mnoho a jsem přesvědčen, že městu ještě mnoho dát může.”

Luboš Brabec, kytarový virtuóz


“Jako spolumajitel a provozovatel sportovně relaxačního areálu na Klínech vím, že když chce člověk něčeho dosáhnout, musí mít vizi, vytrvalost a tvrdě pracovat. Proto hodnotím lidi především podle těchto kritérií, podle toho, jestli je za nimi vidět kus práce a jestli jejich činnost někam směřuje. Milana Šťovíčka si vážím jako člověka i jako politika. Pro jeho odvahu postavit se pokusům o prolomení limitů těžby. Pro vytrvalost, s níž už léta hájí zájmy zdejších lidí a jejich budoucnost. Pro zásadovost a pevnost jeho názorů i v těžkých dobách a situacích. Dvacetpět let jsem těžil uhlí i s ním obchodoval a mám tedy k hornictví velmi těsný vztah. Taky vím, že naše budoucnost není v bourání dalších obcí a měst, ale v rozvoji služeb, ve vzdělávání, vzniku nových podnikatelských záměrů a tím i pracovních míst.”

Josef Dlouhý, spolumajitel a provozovatel Sportareálu Klíny


“Člověka charakterizoval Aristoteles již před naším letopočtem jako „zoon politikon“, tj. živočicha žijícího v obci.  A jestliže  chceme ovlivnit  obraz  a atmosféru  v naší obci  musíme se  na tom podílet trvale.

Volební kampaň, která nás čeká  před komunálními volbami tento podzim, je dobrou příležitostí ovlivnit budoucí dění v našem městě nebo obci. Teoreticky vychází z předpokladu, že se volič bude informovat o stranických programech, profilech jednotlivých kandidátů a bude na něm, na jeho racionalitě jak rozhodne. Nenechme se však ovlivnit známou zkušeností, že získání negativní informace o dotyčné osobnosti je vždy pravdivé. Ověřme si zdroj i obsah informace a přemýšlejme svým rozumem! Nedívejme se jen na andělskou tvář a kladné hodnocení bilboardů. Chovejme se jako homo sapiens, homo economicus, racionálně myslící člověk. Je to opravdu naše zodpovědnost, komu dáme hlas i právo rozhodovat o našem městě, a tedy i o nás!  Doba není lehká a nikdy nebude. Ekonomická a politická situace nedává mnoho prostoru a času pro experimentování a přešlapování na místě, zkoušení  nových tvůrců a realizátorů zaručených změn a pokroku. Nevěřme sebevědomým úsměvům „politiků z plakátu“ a kritikům všeho a všech. Nedá se tvořit a politicky vítězit jen na poli politických a společenských hádek. To vše zamořuje atmosféru města i okolí, a neřeší problémy a obavy nás občanů, kteří zde chceme žít a nestydět se za své město.

Jestliže v minulých volbách bylo jedním z hlavních cílů neprolomení  těžebních limitů, měla by být dnes snaha místních politiků zachovat rozvoj a atmosféru ve městě a jeho okolí pro život slušných lidí. Pro takovéto  cíle potřebujeme lidi s občanskou zodpovědností, pevného  charakteru a morálky, znalých potřeb města, neúplatných a nepoplatných politikaření stranických sekretariátů, lidí kompetentních. Toto je pro mě jako voliče, jednoho z vás, popis budoucího zastupitele. Takový by měl být kandidát do současných komunálních

voleb, člověk znalý obecní i celostátní politiky, ošlehaný mnohými politickými střety, pevného a jasného názoru, nejen na politických prknech.

Proto je mi jasné, že budu volit ty, kteří říkají dlouho, kam má paměť sahá, stejné pravdy. Nemám důvod nevěřit Mgr.Milanu Štovíčkovi, PhDr. Doležalovi a mým kolegům prim.MUDr. Biolkovi,  MUDr. Hanouskovi, MUDr. Javorkovi, nebo prim.MUDr.  Zemanovi, a  kandidátům Sdružení starostové a nezávislí.”

Vážení spoluobčané, prosím vás parafrází pana Mauera, „nevolte blbě !“

MUDr. Miloslav Samek, lékař


“Milana Šťovíčka jsem volil již v minulých volbách. Myslím, že jsem volil správně, jelikož je pro mě zárukou že v okolí našeho města nevznikne měsíční krajina se znečištěným ovzduším, která by vznikla prolomením limitů.”

Vladimír Kýhos, hokejový trenér


“Zastávám názor, že je třeba krajinu na Mostecku stále uzdravovat, rekultivovat a obnovovat. To samé platí i o lidech, žijících v našem regionu. Přála bych si, aby jsme byli zdraví, kultivovaní a svou práci našli i zde, kde máme rodinu a své kořeny. Jen ve zdravém životním prostředí se dá něco budovat a rozvíjet. Nedopusťme aby byly prolomeny limity uhelného dolování, bylo by to podřezávání si větve pod sebou samým. Moje přesvědčení je pevné a jsem ráda, že představitelé sdružení “ Litvínov občanům” již mnohokrát  svým konáním prokázali , že své postoje nemění a své občany před uhelnou loby ochrání. Toto je moje priorita a prosím všechny volte č. 1.”

Sylva Prchlíková, umělkyně


“Při každé návštěvě Litvínova se tu vždycky cítím velmi příjemně, užívám si přátelskou atmosféru, a to především díky Milanu Šťovíčkovi, kterého znám jako člověka přímého a laskavého, s citem pro hezké věci a jako velkého podporovatele kultury. Proto se budu do Litvínova ráda vracet a v nadcházejících volbám mu držím palce.”

Iva Hüttnerová, herečka a malířka


“Jako zoolog jezdím se svými studenty do Litvínova a jeho okolí poměrně často a s Milanem Šťovíčkem se znám již dlouhá léta. Pokaždé, když přijedu do ScholyHumanitas, uvědomím si, že i v podmínkách menšího města se dají dělat velké věci. A to se mu daří naplňovat nejen jako řediteli školy, ale i v čele města.

Milana Šťovíčka si vážím pro jeho pracovitost, přímočarost a zásadovost.Zvláště pak oceňuji, že umí kolem sebe šířit optimismus, dobrou náladu a pohodu. A to je zejména v dnešní době hodně zapotřebí. Pro mě je to prostě správný chlap na správném místě.”

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., vysokoškolský pedagog


“K ženám přichází vždy s květinou, stejně citlivý má vztah k dětem a přírodě. Svým dlouhodobým postojem a bojem za zachování limitů těžby uhlí chrání nejen celý Litvínov, jeho občany, děti, jejich zdraví a majetek, ale celou podkrušnohorskou krajinu od další devastace. Tu přece musíme našim dětem a dalším generacím předat zdravou a pěknou, takovou, aby se jim i v Litvínově chtělo žít. Kdo pro naplnění této myšlenky udělal více?”
.
Jiří Biolek, primář dětského oddělení


“Starostu Milana Šťovíčka jsem měl možnost více poznávat po několik let v jeho práci v Poslanecké sněmovně. Zásadový, vždy připravený a s úsměvem, neúnavně argumentoval,o čem byl přesvědčen. Vždy jsem měl pocit, že je našemu hnutí Starostů a nezávislých myšlenkově velmi blízký. Je skvělé,že se naše cesty propojily a že již společné jsme například úspěšně napravovali dříve nespravedlivé financování obci a měst, ale i třeba usilovali o zavedení odpovědnosti politiku a úředníků za způsobenou škodu. Před další celostátní kariérou dal přednost svému městu. Neznám mnoho takových.”

JUDr. Stanislav Polčák, europoslanec, místopředseda výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu a místopředseda hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ


“Věřím panu Šťovíčkovi, že mu jde o rozkvět města Litvínova. Chválím jeho slušnou politiku a lidský přístup k občanům města.”

Květa Drdová, učitelka ve výslužbě


“Milana jsem poznal zhruba před 3 lety na Mosteckém Rotary klubu, jehož je členem. V té době byl poslancem sněmovny, Litvínovským starostou a otcem tří malých dětí. Nelehký úkol, jak skloubit vše dohromady a najít si čas i na charitu. Jeho urputný boj za záchranu lokalit ohrožených prolomením těžebních limitů vnímám především jako snahu patriota ochránit to, co nám tu zanechali naši předci. To plně dokazuje krom jiného i na renovaci svého domu po rodičích, kde se snaží zachovat co nejvíce z minulosti. Jeho vztah k přírodě a k životnímu prostředí dokazuje tím, jak sám a jeho rodina žije. Je pro mě příkladem zodpovědného přístupu k přírodě a odkazu našich předků.

Nejsem politicky činný a nikdy jsem takto otevřeně nepodporoval žádného politika. K tomuto kroku mě vede podpora člověku, na kterém oceňuji snahu o změnu k lepšímu. Jestli jsou tyto snahy dlouhodobě udržitelné je jiné téma. Milan bude moci ale na rozdíl od jiných říct: udělal jsem pro to, co jsem mohl.”

Jan Rothe, autor je jednatelem společnosti SIMONA Plast-Technik s.r.o., členem Rotary klubu Most a lokálním patriotem bez politické příslušnosti. V Litvínovském závodě se snaží se svými více jak 80 spolupracovníky vyrábět plastové výrobky s nulovým dopadem na životní prostředí.