Ministr průmyslu hazarduje s důvěrou vlády

Předseda parlamentního výboru Milan Šťovíček se ostře postavil proti pokusu zpochybnit limity těžby

 

V reakci na tiskový výstup ministra průmyslu a obchodu ze dne 10.3.2011 k otázkám teplárenství vydává předseda Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny Parlamentu ČR následující prohlášení:

  • Je nepřijatelné, aby ministr této koaliční vlády torpédoval Programové prohlášení vlády a nezodpovědně hazardoval s její důvěrou. Tato vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že: „Vláda se zasadí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich legislativní zajištění.“ Jakékoliv ústupky od toho závazku jsou proto naprosto nešílené
  • Není možné připustit, aby vlastníci těžební společnosti takto zneužili ministra průmyslu , vydírali vládu tohoto státu a  jako rukojmí si k tomu vzali tisíce domácností, které jsou napojeny na centrální teplo
  • Pokračování těžby na velkolomu ČSA za hranice současných limitů těžby by mělo tragický dopad na 27 tisíc obyvatel Litvínova, ale i obyvatel dalších dotčených obcí. Ti by museli po desítky let snášet velkorypadla pracující jen 500 metrů od jejich domovů, způsobující nadlimitní expozici hluku, prachu, otřesů a dalších negativních důsledků těžby. Stát se nemůže zbavit své odpovědnosti za ochranu těchto obcí a celý problém redukovat pouze na vztah mezi těžařem a dotčenými vlastníky. A to i při skutečnosti, že odstranění vyvlastňovacích paragrafů, ke kterému se vláda ČR zavázala ještě v letošním roce, je důležitým a nutným krokem ke zrovnoprávnění vlastníků nemovitostí a dotčených obcí
  • Legislativní zajištění územních limitů těžby je nezbytné promítnout také do energetické koncepce republiky, stejně jako účinné kroky ke snižování energetické náročnosti a modernizaci českého teplárenství

 

Mgr. Milan Šťovíček

 

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *