Rozhovor o změnách uvnitř strany Věci Veřejné

1 – Jaká je podle vás atmosféra v poslaneckém klubu VV po zjištění, že Vít Bárta, neformální šéf strany, připravoval strategii jak propojit svou ekonomickou aktivitu s politickou mocí?

Celý tento tlak na Věci veřejné přece není ničím jiným, než zuřivou reakcí na snahu této strany bojovat s korupcí a rozkrýt a eliminovat právě propojení ekonomických skupin s veřejnou mocí. Jsem rád, že nejenom naprostá většina poslaneckého klubu VV, ale jak se ukazuje, i většina veřejnosti to vnímá podobně.

2 – Vy osobně stojíte stále za představiteli strany nebo se spíš názorově přikláníte k renegátům Stanislavu Humlovi a Kateřině Kočí?

Žádná politická moc nemůže dlouhodobě fungovat na nevyzpytatelných přeběhlících a případy z českého parlamentu z nedávné minulosti to jen potvrzují. Zažil jsem to v Zastupitelstvu města a odsuzoval jsem to i v celostátním měřítku. Bohužel se v každé straně a v každém společenství najdou lidé, kteří selžou a svému osobnímu zájmu obětují zájem celku. Názory a hodnoty pana Humla ani paní Kočí nesdílím.

3 – Co říkáte na podivnou kauzu se stotisícovými obálkami pro vlastní poslance? Přijde vám to zcela standardní?

Podivné je především chování těch, kteří tyto peníze přijali a po čase to prezentují jako úplatek. Nejen já si kladu otázku, proč ty peníze vůbec přijímali a proč to hned neřešili s tím, kdo jim ty peníze nabídl.

4 – Jsou podle vás VV standardní politickou stranou, nebo regulérní sektou, jak to pojmenovala K. Kočí?

Věci veřejné jsou především stranou, která svou existenci a působení na naší politické scéně postavila na maximální otevřenosti vůči voličům. To v našich podmínkách působí dosti nezvykle a pro některé nepochopitelně. Já jsem členem VV necelý rok, ale žádné sektářství jsem nezaznamenal. Při jednání poslaneckého klubu jsem měl, stejně jako ostatní, dostatek prostoru pro vlastní názor. Několikrát jsem se střetl ve svých názorech i s ministrem dopravy, ale nikdy jsem nepocítil nějaký náznak nátlaku. Poslanecký klub není v žádném případě žádným stádem ovcí, které jde slepě za svým bačou.

5 – Co říkáte na působení Radka Johna na ministerstvu vnitra. Nezdá se vám také, že na to tento bývalý moderátor z televize Nova regulérně nemá?

Radka Johna znám jako slušného, poctivého a pracovitého ministra. Velmi silně vnímám jeho snahy odpolitizovat českou policii a prosadit protikorupční program do všech úrovní státní správy. To je velmi obtížný úkol, jehož naplnění chvíli trvá. Výsledky však budou postupně jasně znát.

6 – Zkuste prosím porovnat vaše zkušenosti z ODS a nynější ve VV. V čem jsou největší rozdíly? A jsou si v něčem podobné?

Je všeobecně známo, že jsem z ODS odešel právě proto, že jsme v našem místním sdružení v Litvínově byli potrestáni za naše snahy zabránit účelovým náborům a přechodům členů. A také jsem již mnohokrát řekl, že je to pro mne uzavřená kapitola, k níž se nebudu vracet. Ve Věcech veřejných jsem se setkal s jiným stylem práce, který mi dal daleko více možností prosazovat názory, se kterými jsem do politiky vstupoval. Velký prostor zde dostávají ženy, což se na stylu strany pozitivně projevuje.

7 – Jak vidíte své další působení v této straně? Chcete s ní být i nadále spojován?

Věci veřejné mne oslovily před minulými parlamentními volbami. S jejich politickými volebním programem jsem se ztotožnil a snažím se ho v maximální míře naplňovat. A navíc nejsem zvyklý uprostřed zápasu měnit tričko týmu, za který jsem nastoupil na hřiště.

8 – Chystá se „reorganizace“ vlády a ministerstev. Vzhledem k vaší orientaci na životní prostředí a váš post šéfa poslaneckého výboru pro ŽP – nemáte našlápnuto do ministerského křesla?

Na spekulace kolem mého působení ať již v resortu školství nebo životního prostředí odpovídám už delší dobu. Mám dost práce jako starosta města a poslanec parlamentu. Navíc před celou současnou koalicí dnes stojí daleko důležitější otázky. Je ochotna a schopna tato koalice prosazovat společně nutné reformy v naší zemi? Mají Věci veřejné dále setrvávat ve vládě, která ubíjí svůj mandát neustálým hašteřením a přetahováním, místo razantního postupu s výraznou většinou parlamentu v zádech? Chtějí naši současní koaliční partneři dále vládnout s naší stranou a berou VV jako rovnocenné partnery?

Nejprve musí dojít na obnovení důvěry mezi koaličními stranami, teprve potom je možné jednat o čemkoliv dalším.

9 – Myslíte, že VV mají šanci uspět i v případných předčasných volbách nebo že obhájí svou pozici v dalších řádných volbách?

Jsem přesvědčen, že program VV je stále pro voliče přitažlivý a pro naši zemi potřebný. Podporu lidí, kterou dostáváme v posledních dnech, vnímám jako příslib do jakýchkoliv dalších voleb. Právě v posledních dnech mne kontaktuje řada lidí, kteří se chtějí stát členy VV.

10 – Chystáte se nějak s VV na krajské volby v příštím roce?

Strana se samozřejmě na krajské volby chystá, ale v současné chvíli řešíme především vládní krizi.

11 – Zažil jste odvolání z postu starosty, obrovské vnitrostranické boje ještě v ODS, nyní řešíte problémy s nedostatkem peněz pro Litvínov, do toho krize VV a ještě útoky hornických odborářů kvůli limitům těžby. Jejich šéfové zas odmítají dát Litvínovu „uhelné peníze“ na rozvojové aktivity, protože jste málo protěžařský. Baví vás ještě vůbec působení v politice? Co vás v ní drží?

Právě poslední události na celostátní úrovni i v Litvínově ukazují, jak důležitým obdobím procházíme. Často se setkávám se zažitým názorem, že politika je svinstvo a špína. Ale i v ní platí beze zbytku, že je to hlavně o lidech. Znám v politice spoustu velice schopných, slušných a pracovitých lidí bez ohledu na to, zda jsou to řadoví členové zastupitelstva, starostky či starostové obcí nebo poslanci a ministři. Politiku vnímám jako službu veřejnosti a jako možnost prosazovat a hájit názory voličů, kteří mi dali svůj hlas a tím mandát, abych je zastupoval i v čase nepohody.

12 – Kdo by podle vás měl být předsedou Věcí veřejných? Koho a proč podpoříte?

V současné době se vyprofilovali tři kandidáti. Preferuji týmovou práci a proto také očekávám s jakou vizí a s jakým týmem spolupracovníků kandidáti na předsedu VV přijdou. Hodně také napoví, jak se dokážou vypořádat se současnou vládní krizí.

Proč jste přijal nabídku kandidovat na místopředsedu VV?

Do politiky jsem vstoupil na komunální úrovni s přesvědčením, že je to služba veřejnosti a má se dělat ve prospěch celku, nikoliv v zájmu jednotlivců či úzkých zájmových skupin. Věřím, že VV takto politiku pojímají.

Do poslanecké lavice jsem usedl v dresu Věcí veřejných, protože jsem se ztotožnil s jejich politickým a volebním programem a díky tomu, že jsme o jeho prospěšnosti  i  potřebnosti  přesvědčili dostatek voličů.

VV jsou stranou, která trvale a důsledně prosazuje průhledné veřejné zakázky a boj s korupcí, nezadlužování státu a podporu zejména střední vrstvy obyvatel, minimalizaci prostoru pro zneužívání sociálních dávek, zachování těžebních limitů.

Jsem zvyklý pracovat v týmu a Karolínu Peak jsme jako klub VV navrhli na předsedkyni, rád se stanu součástí jejího týmu pokud k tomu dostanu příležitost.

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *