Odpovědi na otázky časopisu Pražan

Co jste říkal na nabídku stát se místopředsedou  VV?

Nabídkou jsem byl potěšen o to víc, že přišla od všech tří kandidátů na předsedu Věcí veřejných. Především jsem si však uvědomil velkou zodpovědnost, která je s touto pozicí spojena. Věci veřejné čeká tvrdá a náročná práce v parlamentu, ale stejně tak i v regionech. Musel jsem také velmi pečlivě zvážit své časové možnosti. Od listopadu loňského roku dělím své politické aktivity mezi město Litvínov, kde jsem byl zvolen do funkce starosty, a parlament, v němž předsedám výboru pro životní prostředí. Protože jsem přesvědčen, že program Věcí veřejných přináší do české politiky závažná témata v oblasti boje proti korupci, zamezení zneužívání sociálních dávek, posílení prvků přímé demokracie nebo péče o zdravé životní prostředí, rozhodl jsem se nakonec nominaci přijmout.

Co bude vaším prvním úkolem v roli místopředsedy VV?

Za velmi důležité považuji dokončit krajskou strukturu Věcí veřejných. Bez fungující struktury na linii místní kluby – krajská organizace – vedení strany nemohou být Věci veřejné dlouhodobě úspěšnou politickou stranou.

Jaké jsou vaše hlavní priority a cíle pro další dva roky funkčního období?

Je nutné připravit Věci veřejné na účast v krajských a senátních volbách, které se uskuteční v příštím roce. Příprava na volby může být vhodným impulsem pro aktivizaci činnosti místních klubů, nutným předpokladem je však dotáhnout vytvoření krajské struktury strany.

Hlavně v regionech bychom měli svou aktivitou oslovit mladé a aktivní lidi, kteří stále častěji a ve stále větším počtu kladou důraz na zdravý životní styl, zajímají se o dění v místě svého bydliště a mají chuť aktivně řešit závažná témata životního prostředí – ochrany ovzduší a vody, hodnotu krajiny a ochranu  sídel před barbarským drancováním, úspory energií i nakládání s odpady. Právě těm bychom měli nabídnout nejen jasnou vizi, ale také co největší prostor pro uplatnění.

Mgr. Milan Šťovíček

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *