Nominační projev na celostátní konferenci VV

Nominační projev, 17.6.2011

Vážený pane předsedo, milé  kolegyně a kolegové

Na úvod svého vystoupení  musím říct, že bylo pro mne milým překvapením, když se mé jméno objevilo v nominaci  místopředsedů u všech tří kandidátů na post předsedy naší strany – Dáši Navrátilové, Karoliny Peake i Radka Johna, který nakonec v přímé volbě véčkařů získal největší podporu. Velice si toho vážím a zároveň cítím velkou spoluzodpovědnost, která je s touto důvěrou spojena.

Když jsem se v loňském roce rozhodoval kandidovat za Věci veřejné do poslanecké sněmovny, vedly mne k tomu zejména tyto tři důvody.

  1. Zásadní shoda v programových cílech v oblasti boje proti korupci a zneužívání sociálních dávek, posílení prvků přímé demokracie v našem ústavním systému a důraz na ochranu životního prostředí, což je problematika v podmínkách našeho kraje stále velmi aktuální a palčivá.
  2. Věci veřejné byly nejvíce otevřeny mladým, chytrým a pracovitým lidem, kteří  zde našli prostor pro uplatnění svých názorů i schopností.
  3. Byla mi velice blízká snaha opírat politiku strany o zkušenosti osobností z místní samosprávy, které mají blízko ke každodennímu a  praktickému uplatňování zákonů a jejich vlivu na život lidí i obcí či krajů

S více než ročním odstupem jsem přesvědčen o tom, že tyto důvody stále trvají a také proto jsem přijal nominaci na funkci místopředsedy naší strany.

Máme za sebou první rok působení v parlamentu, rok umocněný naším působením v pozici vládní strany. Vedle nesporných výsledků na úrovni vlády i poslanecké sněmovny jsme se jako nováčci ve vrcholné politice nevyvarovali některých chyb,  omylů a přešlapů.

Nedokázali jsme dostatečně srozumitelně vysvětlovat veřejnosti naše návrhy a stanoviska k vládním reformám.

Neuměli jsme vždy dostatečně a razantně reagovat na výpady našich politických konkurentů i vládních partnerů.

Zahlceni vládní i parlamentní agendou jsme nevytvořili dostatečný prostor pro spolupráci s našimi kluby v obcích a zeslabili jsme tak důležitou zpětnou vazbu, nezbytnou pro  dlouhodobě úspěšnou práci naší strany v parlamentu i ve vládě.

Přesto jsme si za ten první rok vytvořili a také, při pokusu o puč v našem klubu, uhájili pozici k tomu, abychom v dalším období mohli prosadit hlavní priority našeho programu a dokázali změnit mediální obraz Věcí veřejných.

Nejbližším úkolem pro nově zvolené vedení Věcí veřejných bude bezesporu naše působení v současné vládní koalici. Hlavními kritérii by pro nás mělo být:

  • nakolik, a za jakých podmínek je tato vláda ochotna a schopna připravit a prosadit nezbytné reformy v oblasti sociální, zdravotní i daňové,
  • jak razantní a odvážná může být v boji proti korupci, která rozleptává a deformuje demokratický systém v obcích, krajích i na úrovni státu
  • jakými prostředky mohou Věci veřejné prosazovat priority svého programu.

Neměli  bychom zapomenout na skutečnost, že jsme stranou pro otevřenou a přímou demokracii. Symbolem i  kritériem úspěšnosti v tomto směru bude zavedení či nezavedení přímé volby prezidenta republiky občany a k prosazení takové volby je třeba napnout všechny naše síly.

Doznívající vládní krize jasně ukázala vnitřní sílu našeho poslaneckého klubu a jeho důležitost pro působení Věcí veřejných na politické scéně. Poslanecký klub proto i nadále musí vytvářet dostatečný prostor pro prosazování názorů jeho jednotlivých členů a zároveň musí navenek působit kompaktně, srozumitelně a čitelně.

Neméně důležitým úkolem je připravit Věci veřejné na účast v krajských a senátních volbách, které se uskuteční v příštím roce. Příprava na volby může být vhodným impulsem pro aktivizaci činnosti místních klubů, nutným předpokladem je však dotáhnout vytvoření krajské struktury strany. Bez fungující struktury na linii místní kluby – krajská organizace – vedení strany nemohou být Věci veřejné dlouhodobě úspěšnou politickou stranou.

Hlavně v regionech bychom měli svou aktivitou oslovit mladé a aktivní lidi, kteří stále častěji a ve stále větším počtu kladou důraz na zdravý životní styl, zajímají se o dění v místě svého bydliště a mají chuť aktivně řešit závažná témata životního prostředí – ochrany ovzduší a vody, hodnotu krajiny a ochranu  sídel před barbarským drancováním, úspory energií i nakládání s odpady. Právě těm bychom měli nabídnout nejen jasnou vizi, ale také co největší prostor pro uplatnění. Významně tomu již dnes napomáhá činnost odborné komise Věcí veřejných pro životní prostředí, jejímž členům bych chtěl za jejich práci poděkovat.

Náš mediální obraz utrpěl v poslední době mnoho šrámů a bylo na něj naházeno hodně špíny. Pokud však chceme být i nadále stranou, která důsledně a věrohodně bojuje s korupcí, potom musíme mít především my sami čistý stůl. Musíme se vyvarovat všeho, co by mohlo zavdat podněty pro naše skandalizování a zvyknout si na skutečnost, že jsme a budeme pod každodenním drobnohledem, který nám nic neodpustí.

Nebude určitě snadné zbavit se pověsti „nechtěného a zlobivého dítěte“ a ani se to nepodaří okamžitě a samovolně. Přesto i v tomto směru platí, že svůj obraz a svou pověst vytváříme především my sami. Pokud budeme každý jednotlivě i společně trpělivě a soustavně pracovat na tom, abychom byli čitelní i srozumitelní, důslední i zásadoví, sebevědomí i pokorní, důvěryhodní i zodpovědní, potom nás takto dříve či později začnou vnímat, přijímat a respektovat nejen naši příznivci, ale i odpůrci.

Věřím, že se naše konference stane oním pověstným odražením se ode dna a jsem připraven do týmu předsedy Radka Johna přispět všemi svými silami a schopnostmi.

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *