Diskreditace, podvod nebo trestuhodný omyl

Tiskové prohlášení Milana Šťovíčka, poslance Parlamentu ČR za Věci veřejné

Hospodářské noviny dnes zveřejnily na titulní straně naprosto nepravdivou informaci, podle níž jsem podal pozměňující návrh k zákonu o veřejných zakázkách a to pod titulkem „Právníkům dejme zakázky bez soutěží, chce poslanec“.

Tato informace se nezakládá na pravdě a musím ji kategoricky odmítnout a vyvrátit.

Nikdy jsem žádný pozměňovací návrh k uvedenému zákonu nepodal a ani nepodepsal.

Nikdy jsem také s nikým o podobném návrhu nejednal, a naopak bych takový návrh zásadně odmítl.

Vždy jsem prosazoval a prosazuji maximální transparentnost veřejných zakázek a podobný návrh by byl v příkrém rozporu s mými názory a postoji.

Alarmující je skutečnost, že Hospodářské noviny zveřejnily bez ověření takovou nepravdivou informaci. Otevřely tak otázku, zda se jedná o cílenou snahu diskreditovat mou osobu i Věci veřejné v naší snaze prosadit transparentní zadávání veřejných zakázek, o cílený podvod nebo trestuhodný omyl v administrativě Poslanecké sněmovny.

V každém případě požaduji důsledné a otevřené prošetření celé záležitosti v Parlamentu, zveřejnění omluvy v Hospodářských novinách i dalších médiích, která tuto nepravdivou informaci zveřejnila a vyvození odpovídajících důsledků pro ty osoby, které se na této nehorázné mystifikaci veřejnosti podílely.

Mgr. Milan Šťovíček
poslanec Parlamentu ČR

V Praze, 5.10.2011

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *