Vyjádření starosty města Litvínova k ukládání odpadů z ostravských lagun na skládce CELIO

Společnost GEOSAN GROUP, a. s., požádala společnosti Lafarge Cement, a. s., Čížkovice,  a Celio, a. s., aby se podílely na řešení uskladnění a následného energetického využití vyrobeného paliva GEOBAL 4. Úpravu odpadů ropného nebo uhelného původu za účelem dalšího energetického využití se Celio zabývá mnoho let a má s tím bohaté zkušenosti. Čížkovická cementárna má vhodné technologické zařízení umožňující tyto materiály, případně odpady, energeticky využívat. Odpad z Ostravy se na základě souhlasného stanoviska krajského úřadu k provoznímu řádu na tento odpad dováží do Litvínova.

„Především je třeba zdůraznit, že město Litvínov nezanedbalo žádnou povinnost ve vztahu k vydanému stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje pro převoz a ukládání odpadů z ostravských lagun.

O povolení požádala společnost Celio krajský úřad a ten stanovil přísné podmínky. Jejich dodržování průběžně kontroluje. Odbor životního prostředí Městského úřadu Litvínov přezkoumal ve správním řízení všechny předložené informace a neshledal právní důvod pro odvolání proti tomuto rozhodnutí krajského úřadu. Z důvodu množících se dotazů občanů i jejich obav z poškození životního prostředí zadala z mého popudu Rada města Litvínova úkol prověřit možnosti opravných prostředků pro případ nedodržení podmínek povolení či zjištění nových skutečností (například množství ukládaného odpadu).

Současně chci také využít své funkce poslance parlamentu a ve čtvrtek 27. října budu interpelovat v této souvislosti ministra životního prostředí i ministra průmyslu a obchodu. Od ministerstva průmyslu, jako zadavatele celé zakázky na likvidaci ostravských lagun, chci především vědět, zda realizace plní podmínky státní zakázky, kterou stát společnosti GEOSAN zadal. Budu požadovat zpracování odborného posudku na plnění této státní zakázky, který posoudí všechny aspekty a vybaví nás úplnými a objektivními informacemi. Po ministerstvu životního prostředí také požaduji informace,  jak využívá svých kontrolních mechanizmů a s jakými výsledky. Požádal jsem v této souvislosti oba ministry o osobní projednání ještě při probíhající schůzi poslanecké sněmovny.

Mým cílem je vybavit zastupitelstvo i občany našeho města úplnými a nezkreslenými informacemi, které na jedné straně zamezí různým spekulacím a na straně druhé umožní městu, kraji i státu účinně a rychle zasáhnout v případě ohrožování životního prostředí.“

Mgr. Milan Šťovíček, starosta města Litvínova a poslanec Parlamentu ČR

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *