Prohlášení k hlasování Poslanecké sněmovny o zrušení poplatků za znečištění ovzduší

Poslanecká sněmovna dnes schválila nový zákon o ochraně ovzduší. Jeho výsledkem je bohužel oslabení ochrany ovzduší ve srovnání s dosavadním stavem i ohrožení financování Státního fondu životního prostředí.

Od roku 2015 budou totiž zrušeny poplatky, které až dosud museli velcí znečišťovatelé platit za vypouštění oxidů síry, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, těžkých kovů, těkavých organických látek a polycyklických aromatických látek do ovzduší. Poplatky za emise prachu pak mají být zrušeny od roku 2022, to vše bez náhrady. Všechny uvedené látky ohrožují lidské zdraví.

V České republice tak má přestat platit jedna ze základních zásad ochrany životního prostředí „znečišťovatel platí“.

Výnosy z poplatků byly hlavním zdrojem financování Státního fondu životního prostředí, který každoročně podporuje tisíce projektů na snižování znečištění, ochrany přírody a krajiny, ochrany před povodněmi či ozdravných pobytů pro děti z oblastí se zhoršenu kvalitou ovzduší.

Finanční zájmy největších znečišťovatelů, kteří zrušení poplatků ve Sněmovně intenzivně prosazovali, tak dnes dostaly přednost před právem občanů na příznivé životní prostředí. To se bohužel týká především obyvatel nejvíce postižených znečištěním ovzduší a pravidelných smogových situací, tedy zejména Podkrušnohoří a Ostravska.

Považuji za nutné zdůraznit, že původní vládní návrh zákona, který vycházel z koaliční smlouvy a měl plnou podporu Věcí veřejných, počítal namísto zrušení poplatků s jejich zvýšením. Ke znehodnocení návrhu původně kvalitního návrhu došlo až na základě pozměňovacího návrhu předloženého kolegou poslancem Janem Burešem (ODS). Jeho návrh dnes prošel jen díky pozoruhodné „smogové koalici“ ODS, KSČM a části ČSSD.

Mgr. Milan Šťovíček

Poslanec a předseda výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Místopředseda politické strany Věci veřejné

Starosta města Litvínova

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *