Vítejte

Byrokracie Evropské komise nemůže brzdit investice do životního prostředí

Publikováno: 16. 05. 2011

Severočeská vodárenská společnost dlouhodobě investuje zejména do modernizace čištění odpadních vod a plní tak nejen záměry svých akcionářů – měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, ale pomáhá také významnou měrou splnit podmínky, které v oblasti čistoty vod uložila České republice Evropská unie.
Litvínov i okolní obce dlouho čekaly na výstavbu čistírny odpadních vod, kterou SVS realizovala…

Staré ekologické zátěže – komentář v Krajských novinách

Publikováno: 15. 05. 2011

Staré ekologické zátěže jsou smutným dědictvím nás všech a  zároveň mementem pro současnost i budoucnost. Trápí  každého z nás, naše obce i stát. Jejich likvidace není ani jednoduchá, ani levná. Je zřejmé, že stát se k tomuto problému nemůže stavět zády, má na odstraňování vyčleněny finanční prostředky i rozhodovací mechanismy. Ve státní kase však nikdy nebude tolik…

Rozhovor o změnách uvnitř strany Věci Veřejné

Publikováno: 30. 04. 2011

1 – Jaká je podle vás atmosféra v poslaneckém klubu VV po zjištění, že Vít Bárta, neformální šéf strany, připravoval strategii jak propojit svou ekonomickou aktivitu s politickou mocí?
Celý tento tlak na Věci veřejné přece není ničím jiným, než zuřivou reakcí na snahu této strany bojovat s korupcí a rozkrýt a eliminovat právě propojení ekonomických skupin…

91011