Vítejte

Rozhovor pro časopis Respekt o energetice

Publikováno: 09. 06. 2011

Jak podle vás ovlivní českou energetiku rozhodnutí německé vlady odstavit vsechny tamní jaderné elektrárny?
Je třeba si uvědomit, že je to především politické rozhodnutí.  Nejsem přesvědčen o tom, že v liberalizovaném prostředí v evropského prostoru bude mít rozhodnutí německé vlády dramatické dopady. Možná přechodně stoupne poptávka po elektrické energii, ale zcela určitě se urychlí technologie pro výrobu elektřiny…

Byrokracie Evropské komise nemůže brzdit investice do životního prostředí

Publikováno: 16. 05. 2011

Severočeská vodárenská společnost dlouhodobě investuje zejména do modernizace čištění odpadních vod a plní tak nejen záměry svých akcionářů – měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, ale pomáhá také významnou měrou splnit podmínky, které v oblasti čistoty vod uložila České republice Evropská unie.
Litvínov i okolní obce dlouho čekaly na výstavbu čistírny odpadních vod, kterou SVS realizovala…

Staré ekologické zátěže – komentář v Krajských novinách

Publikováno: 15. 05. 2011

Staré ekologické zátěže jsou smutným dědictvím nás všech a  zároveň mementem pro současnost i budoucnost. Trápí  každého z nás, naše obce i stát. Jejich likvidace není ani jednoduchá, ani levná. Je zřejmé, že stát se k tomuto problému nemůže stavět zády, má na odstraňování vyčleněny finanční prostředky i rozhodovací mechanismy. Ve státní kase však nikdy nebude tolik…

91011