Nezařazené

Podpořím pouze řešení, které garantuje plnění Programového prohlášení vlády

Publikováno: 18. 04. 2012

Programové prohlášení vlády a jeho naplňování je pro mne základním měřítkem pro mé rozhodování v současné situaci plné ultimativních, spontánních a emotivních kroků i prohlášení. Byl jsem zvolen na základě konkrétního volebního programu a podporu vlády jsem opakovaně vyjádřil na základě jejího programu, který zejména v otázkách zachování limitů těžby, odstranění vyvlastňování ve prospěch soukromých firem, zamezení…

Prohlášení k možnosti nominace na funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Publikováno: 16. 04. 2012

V souvislosti s obsazením funkce ministra  ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě ČR se opakovaně objevuje také mé jméno. Je to výzva, která před člověkem nestojí příliš často. Pro mne tím spíše, že takřka celý můj profesní život i zájmy jsou spojeny se školstvím, s mládeží i se sportem. Rád bych také poděkoval všem, kteří mne v této…

Tisková zpráva k demonstraci odborářů Czech Coal

Publikováno: 11. 01. 2012

Výjezdní zasedání Výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR, které se mělo uskutečnit v Ústeckém kraji dnes,  bylo zrušeno především kvůli mimořádnému jednání poslaneckého klubu. Hrozící vládní krize vyvolala nutnost jednání poslanců a většina členů výboru se z výjezdního zasedání na poslední chvíli omluvila.  Výbor bude hledat jiný termín pro uskutečnění svého výjezdu.
K demonstraci hornických odborů se vyjádřil předseda…

Litvínov vystavil STOP hazardu

Publikováno: 24. 11. 2011

Hned první příležitost pro zásadní omezení hazardních her na svém území využilo zastupitelstvo Litvínova a schválilo na svém listopadovém zasedání vyhlášku, kterou zakazuje provoz hracích automatů a videoterminálů ve městě.
Většina zastupitelů se postavila za názor, že je to krok k další eliminaci patologických sociálních jevů, spojených s kriminalitou, drogami a gamblerstvím. Starosta města Milan Šťovíček (VV) k tomu…

Starosta města svolal jednání k plnění usnesení o kalech z Ostravy

Publikováno: 08. 11. 2011

Z důvodu rychlé realizace závěrů jednání Zastupitelstva města Litvínova k problematice transportu skladování a následné likvidace kalů z ostravských lagun svolal starosta města Milan Šťovíček jednání na radnici. Jednání se uskutečnilo v úterý 8.11. za účasti vedení města, krajského úřadu, inspekce životního prostředí (která současně zastupovala ministerstvo životního prostředí), ministerstva průmyslu a obchodu, státního podniku DIAMO a společností GEOSAN,…

Pozvánka na otevřený seminář: „Problematika meziskladování kalů z lagun OSTRAMO na skládce CELIO“

Publikováno: 28. 10. 2011

Starosta města Litvínova Mgr. Milan Šťovíček
a předseda výboru pro otázky životního prostředí a limitů těžby Ing. Emil Jeníček
zvou na

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ
„Problematika meziskladování kalů z lagun OSTRAMO na skládce CELIO“

v úterý 1. listopadu 2011 od 17. hodin
v přednáškovém sále Centra bakalářských studií, Ukrajinská 453, Litvínov (vedle plaveckého bazénu)

Pozvaní hosté:
Mgr. Ing. Oldřich MORAVEC, vedoucí odboru životního prostředí…

Interpelace na ministra průmyslu a obchodu k otázce likvidace kalů z lagun Ostramo

Publikováno: 27. 10. 2011

Záznam ústních interpelací z 25. schůze jednání Poslanecké sněmovny ČR dne 27.10.2011
Poslanec Milan Šťovíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Přeji hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení páni ministři. Už tady zaznělo něco podobného a já v této záležitosti budu interpelovat ještě pana ministra životního prostředí, nicméně dovolte mi tedy stručnou interpelaci.
Vážený pane ministře, občané města Litvínova…

Interpelace na ministra životního prostředí k otázce likvidace kalů z lagun Ostramo

Publikováno: 27. 10. 2011

Záznam ústních interpelací z 25. schůze jednání Poslanecké sněmovny ČR dne 27.10.2011
Poslanec Milan Šťovíček: Dobré odpoledne, velice rád vystoupím. Děkuji za slovo. Přeji ještě jednou dobré odpoledne.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, pánové, budu velice stručný ve své interpelaci na pana ministra životního prostředí, protože řada z těch otázek, které jsem měl, už tady zazněla. Navíc na…

Přísné podmínky pro ukládání kalů bude hlídat i město Litvínov

Publikováno: 11. 10. 2011

Vyjádření vedení města Litvínova:
Krajský úřad udělil společnosti Celo požadovanou změnu integrovaného povolení. Využil všech možností k tomu, aby byly stanovené podmínky co nejpřísnější. Jejich dodržování bude důsledně sledovat. Litvínovská radnice rozhodnutí kraje zkoumala, ale nenašla oporu v zákoně pro odvolání.
„Nelze očekávat, že město Litvínov bude mít velkou radost z toho, že mu za humny…

Diskreditace, podvod nebo trestuhodný omyl

Publikováno: 05. 10. 2011

Tiskové prohlášení Milana Šťovíčka, poslance Parlamentu ČR za Věci veřejné
Hospodářské noviny dnes zveřejnily na titulní straně naprosto nepravdivou informaci, podle níž jsem podal pozměňující návrh k zákonu o veřejných zakázkách a to pod titulkem „Právníkům dejme zakázky bez soutěží, chce poslanec“.
Tato informace se nezakládá na pravdě a musím ji kategoricky odmítnout a vyvrátit.
Nikdy jsem žádný pozměňovací…

123