Nezařazené

Přímá volba prezidenta je krok správným směrem

Publikováno: 15. 01. 2013

Do poslanecké sněmovny jsem vstupoval mimo jiného s cílem prosadit přímou volbu prezidenta republiky všemi občany. K tomu mne především vedlo rozčarování z průběhu volby hlavy našeho státu poslanci a senátory, kterou jsme všichni mohli prostřednictvím televize sledovat v přímém přenosu. Netušil jsem, kolik úsilí a času však bude potřeba k naplnění a uskutečnění tohoto úkolu. Při každém kroku, od…

Prezidenta vidím v osobě Karla Schwarzenberga

Publikováno: 05. 01. 2013

Prezidentem by měla být výrazná osobnost s jasně čitelnými postoji a názory. Mezi kandidáty vidím dvě osobnosti, které splňují mé představy o hlavě státu a mají dostatečné politické zkušenosti. Jsou jimi místopředseda senátu Přemysl Sobotka a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Karla Schwarzenberga mám možnost sledovat hodně zblízka v Parlamentu. Můj vztah k němu se vyvíjel postupně tak, jak jsem…

Vyjádření k rozhodnutí grémia VV o vyloučení ze strany: Rozhodnutí mne nepřekvapilo, způsob ano

Publikováno: 01. 11. 2012

Rozhodnutím grémia Věcí veřejných nejsem překvapen. Byl jsem trvalým a opakovaným oponentem ultimativních postupů a názorových kotrmelců, které v konečném důsledku dovedly stranu do izolace, rozštěpily poslanecký klub a zásadně zeslabily schopnost VV prosazovat své programové cíle.
Mrzí mne pouze způsob, který grémium strany zvolilo. Rozhodovat bez přítomnosti člena strany, jehož se vyloučení týká, bez projednání…

Odpovědi pro Mf Dnes

Publikováno: 21. 04. 2012

Původní verze před zkrácením (zveřejněno 21.4.2012)
1 – Jak vnímáte současnou situaci ve Věcech veřejných? Co podle vás jednotlivé skupiny poslanců (kolem K. Peak a kolem K. Klasnové) sledují?
Je to výsledek politické nezkušenosti, netrpělivosti a paradoxně také rychlého úspěchu VV v Parlamentu. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit společnou zodpovědnost nás, poslanců zvolených za volební program VV,…

Podpořím pouze řešení, které garantuje plnění Programového prohlášení vlády

Publikováno: 18. 04. 2012

Programové prohlášení vlády a jeho naplňování je pro mne základním měřítkem pro mé rozhodování v současné situaci plné ultimativních, spontánních a emotivních kroků i prohlášení. Byl jsem zvolen na základě konkrétního volebního programu a podporu vlády jsem opakovaně vyjádřil na základě jejího programu, který zejména v otázkách zachování limitů těžby, odstranění vyvlastňování ve prospěch soukromých firem, zamezení…

Prohlášení k možnosti nominace na funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Publikováno: 16. 04. 2012

V souvislosti s obsazením funkce ministra  ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě ČR se opakovaně objevuje také mé jméno. Je to výzva, která před člověkem nestojí příliš často. Pro mne tím spíše, že takřka celý můj profesní život i zájmy jsou spojeny se školstvím, s mládeží i se sportem. Rád bych také poděkoval všem, kteří mne v této…

Tisková zpráva k demonstraci odborářů Czech Coal

Publikováno: 11. 01. 2012

Výjezdní zasedání Výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR, které se mělo uskutečnit v Ústeckém kraji dnes,  bylo zrušeno především kvůli mimořádnému jednání poslaneckého klubu. Hrozící vládní krize vyvolala nutnost jednání poslanců a většina členů výboru se z výjezdního zasedání na poslední chvíli omluvila.  Výbor bude hledat jiný termín pro uskutečnění svého výjezdu.
K demonstraci hornických odborů se vyjádřil předseda…

Litvínov vystavil STOP hazardu

Publikováno: 24. 11. 2011

Hned první příležitost pro zásadní omezení hazardních her na svém území využilo zastupitelstvo Litvínova a schválilo na svém listopadovém zasedání vyhlášku, kterou zakazuje provoz hracích automatů a videoterminálů ve městě.
Většina zastupitelů se postavila za názor, že je to krok k další eliminaci patologických sociálních jevů, spojených s kriminalitou, drogami a gamblerstvím. Starosta města Milan Šťovíček (VV) k tomu…

Starosta města svolal jednání k plnění usnesení o kalech z Ostravy

Publikováno: 08. 11. 2011

Z důvodu rychlé realizace závěrů jednání Zastupitelstva města Litvínova k problematice transportu skladování a následné likvidace kalů z ostravských lagun svolal starosta města Milan Šťovíček jednání na radnici. Jednání se uskutečnilo v úterý 8.11. za účasti vedení města, krajského úřadu, inspekce životního prostředí (která současně zastupovala ministerstvo životního prostředí), ministerstva průmyslu a obchodu, státního podniku DIAMO a společností GEOSAN,…

Pozvánka na otevřený seminář: „Problematika meziskladování kalů z lagun OSTRAMO na skládce CELIO“

Publikováno: 28. 10. 2011

Starosta města Litvínova Mgr. Milan Šťovíček
a předseda výboru pro otázky životního prostředí a limitů těžby Ing. Emil Jeníček
zvou na

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ
„Problematika meziskladování kalů z lagun OSTRAMO na skládce CELIO“

v úterý 1. listopadu 2011 od 17. hodin
v přednáškovém sále Centra bakalářských studií, Ukrajinská 453, Litvínov (vedle plaveckého bazénu)

Pozvaní hosté:
Mgr. Ing. Oldřich MORAVEC, vedoucí odboru životního prostředí…

123